Möten

 

Här kommer länkar och information kring möten, stämmor och sammanträden som berör CF att hittas.

 

ACF möten

Årsmöte 180316

Äldre protokoll

Årsmöte 170324 protokoll

Årsmöte 160122 protokoll

Årsmöte 150123 protokoll

Övriga möten

ECFS Årlig Europeisk CF konferens (juni)

ECFS Årlig Europeisk konferens  för "basic science" (mars-april)

Var god se hemsidan för European Cystic Fibrosis Society för mer information:

https://www.ecfs.eu

NACFC Årlig Nordamerikansk CF konferens (oktober)

Var god se hemsidan för CFF (CF foundation) eller hemsidan för konferensen för mer information:

http://www.cff.org/

www.nacfconference.org