Länkar

Riksförbundet cystisk fibros: www.rfcf.se

European cystic fibrosis society (ECFS): www.ecfs.eu

Cystic fibrosis foundation: www.cff.org

Canadian cystic fibrosis foundation: www.cysticfibrosis.ca

Cystic fibrosis mutation database: www.genet.sickkids.on.ca/cftr

CFTR2: www.cftr2.org

Socialstyrelsens kunskapsbas om små och mindre kända handikapp: www.socialstyrelsen.se/ovanligadiagnoser

Sjukvårdsrådgivningen: www.sjukvardsradgivningen.se

Cystic Fibrosis Trust: www.cftrust.org.uk/

Cystic Fibrosis Worldwide: http://www.cfww.org/