Välkommen till Arbetsgruppen för Cystisk Fibros

Arbetsgruppen för cystisk fibros (ACF) är en associerad förening i Svenska Läkarsällskapet som ska verka för optimal vård, sprida kunskap om samt befrämja forskning inom området för cystisk fibros. Grundtanken är att skapa ett gemensamt forum för de olika medicinska specialiteter som sköter eller träffar patienter med cystisk fibros.

ACF är även remissinstans för Riksförbundet Cystisk Fibros (RfCF) samt Svenska Läkarsällskapet avseende frågor som berör cystisk fibros.

En viktig del i arbetet är att erbjuda tillfällen att presentera och diskutera forskningsresultat även inom Sverige. Arbetsgruppen har tidigare haft en en egen session på Riksstämman. I år kommer abstrakten att finnas under olika sektioner i läkarsällskapet.

Vidareutbildning av de olika personalgrupperna sker genom att de olika centra ansvarar för vidareutbildning inom sin region.

Årsmötet är vanligen förlagt till april månad. Ett styrelsemöte ligger även på hösten.

Kontakta kassören Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den eller sekreterare Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den om du vill bli medlem (kostar 100 kr). För frågor om hemsidan, kontakta webmaster Helga Asgeirsdottir ( Den här e-postadressen är skyddad från spamrobotar, du måste ha Javascript aktiverat för att visa den ).

Nyheter

2015-02-09 - Protokoll från årsmöte 2015

2013-11-01 - Protokoll från registermöten uppladdade

2013-04-29 - Medicinska PM är nu uppdaterade.