Medicinska PM

Vårdprogram

Det Europeiska konsensusdokumentet: "Standards of care for patients with cystic fibrosis" finns fritt tillgängligt via www.ecfs.eu/

Dokumentet översattes 2011 av RfCF till svenska: "Vårdriktlinjer för patienter med cystisk fibros"

På ECFS hemsida finns även en del andra riktlinjer för CF fritt tillgängliga.