• Ctrl+Home - till början av sidan
  • Ctrl+End - till slutet av sidan
  • Pg Up/Pg Dn - flytta en bildruta upp eller ned
BAD 97

Kapitel IX - Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)

Obs! Utesluter perinatala cirkulationsrubbningar (se Kap. XVI, P00-P96) och medfödda missbildningar i hjärta och kärl (se Kap. XVII, Q00-Q99)

 

Reumatiska hjärtsjukdomar (I00-I09)

Reumatisk feber, akut eller subakut, utan uppgift om hjärtsjukdom #I00
Reumatisk perikardit #I01.0
Reumatisk endokardit #I01.1
Reumatisk myokardit #I01.2
Reumatisk feber, akut, med hjärtsjukdom #I01.9
Kardit, akut, reumatisk #I01.9
Korea/danssjuka, reumatisk, med hjärtsjukdom #I02.0
Korea/danssjuka, reumatisk, utan uppgift om hjärtsjukdom #I02.9
Mitralisstenos, reumatisk #I05.0
Mitralisinsufficiens, reumatisk #I05.1
Aortastenos, reumatisk #I06.0
Aortainsufficiens, reumatisk #I06.1
Trikuspidalisstenos, reumatisk #I07.0
Trikuspidalisinsufficiens, reumatisk #I07.1
Pulmonalisklaffsjukdom, reumatisk #I09.8
Reumatisk hjärtsjukdom, ospecificerad #I09.9

 

Hypertonisjukdomar (I10-I15)

Hypertoni, essentiell (utan känd orsak) #I10
Hypertoni med hjärtsjukdom UNS #I11.9
Hypertoni med njursjukdom UNS #I12.9
Hypertoni, sekundär, UNS #I15.9
Hypertoni, pulmonell, primär #I27.0

 

Andra former av hjärtsjukdom (I20-I46)

Angina pectoris #I20
Hjärtinfarkt #I21
Lungemboli UNS #I26.9
Cor pulmonale UNS #I27.9
Perikardit, akut, infektiös #I30.1
Perikardit, kronisk, UNS #I31.9
Endokardit, akut/subakut, infektiös #I33.0
Endocarditis lenta #I33.0
Mitralisstenos, icke reumatisk #I34.2
Mitralisinsufficiens, icke reumatisk #I34.0
Aortastenos, icke reumatisk #I35.0
Aortainsufficiens, icke reumatisk #I35.1
Trikuspidalisstenos, icke reumatisk #I36.0
Trikuspidalisinsufficiens, icke reumatisk #I36.1
Pulmonalisstenos, icke reumatisk #I37.0
Pulmonalisinsufficiens, icke reumatisk #I37.1
Myokardit, akut, infektiös, septisk, icke reumatisk #I40.0
Myokardit, akut, ospecificerad #I40.9
Endokardiell fibroelastos #I42.4
Kardiomyopati, kongenital #I42.4
Kardiomyopati UNS #I42.9
Atrioventrikulärt block, första graden #I44.0
Atrioventrikulärt block, andra graden #I44.1
Atrioventrikulärt block, totalt #I44.2
Wenkebachblock #I44.1
Grenblock, vänstersidigt #I44.7
Grenblock, högersidigt #I45.1
Grenblock UNS #I45.4
Pre-excitationssyndrom #I45.6
Wolff-Parkinson-White (WPW) syndrom #I45.6
Adams-Stokes syndrom #I45.9
Hjärtblock UNS #I45.9
Hjärtstillestånd #I46
Hjärtstillestånd, som hävts med behandling #I46.0
Plötslig hjärtdöd #I46.1
Hjärtinsufficiens UNS #I50.9
Hjärtförstoring #I51.7
Hjärtsjukdom UNS #I51.9

 

Hjärtarytmier (I47-I49)

Paroxysmal takykardi:
supraventrikulär #I47.1
ventrikulär #I47.2
ospecificerad #I47.9
Förmaksflimmer och förmaksfladder #I48
Ventrikelflimmer och ventrikelfladder #I49.0
Extrasystoli, supraventrikulär (SVES) #I49.1
Extrasystoli, ventrikulär (VES) #I49.3
Extrasystoli UNS #I49.4
Hjärtarytmi UNS #I49.9

 

Sjukdomar i hjärnans kärl (I60-I69)

Subaraknoidalblödning, ospecificerad (ej hos nyfödd) #I60.9
Blödning, intracerebral, ospecificerad (ej hos nyfödd) #I61.9
Subduralblödning (ej hos nyfödd) #I62.0
Intrakraniell blödning, ej traumatisk, UNS #I62.9
Hjärninfarkt, ospecificerad #I63.9
Cerebralt aneurysm UNS #I67.1
Encefalopati, hypertensiv #I67.4
Cerebrovaskulär sjukdom UNS #I67.9
Sena effekter av subaraknoidalblödning #I69.0A
Sena effekter av subduralblödning #I69.0B
Sena effekter av intracerebral blödning #I69.1

 

Andra blodkärlssjukdomar (I70-I99)

Ateroskleros UNS #I70.9
Aortaaneurysm #I71.9
Aneurysm, lokalisation ej specificerad #I72.9
Raynauds sjukdom #I73.0
Akrocyanos #I73.8
Telangiektasi, ärftlig, hemorragisk #I78.0
Osler-Webers sjukdom #I78.0
Artärsjukdom, ospecificerad #I77.9
Kapillärsjukdom, ospecificerad #I78.9
 
Tromboflebit i ytliga extremitetskärl #I80.0
Ventrombos, djup #I80.2
Portaventrombos #I81
Emboli/trombos i vena cava #I82.2
Emboli/trombos i vena renalis #I82.3
Ventrombos, ospecificerad #I82.9
Varicer, nedre extremiteterna #I83
Varicer, utan specificerad lokalisation #I83.9
Hemorrojder #I84
 
Esofagusvaricer, med blödning #I85.0
Esofagusvaricer, utan blödning, UNS #I85.9
Mesenteriell lymfadenit (akut eller kronisk) #I88.0
Lymfadenit UNS #I88.9
Lymfangiektasi #I89.0
 
Hypotoni (idiopatisk) #I95.0
Hypotoni, ortostatisk #I95.1
Ortostatism #I95.1
Hypotoni, orsakad av läkemedel #I95.2
Hypotoni, ospecificerad #I95.9

Åter till början av sidan.
Åter till innehållsförteckning, BAD 97
Åter till BLF's hemsida.