Förord/anvisningar till BAD 97
Kapitel I Infektionssjukdomar (A00-A99, B00-B99)
Kapitel II Tumörer (C00-C97, D00-D48)
Kapitel III Blodsjukdomar, immunbristtillstånd m. m. (D50-D89)
Kapitel IV Endokrina sjukdomar, nutritionsrubbningar och ämnesomsättningssjukdomar (E00-E90)
Kapitel V Psykiska sjukdomar och beteendestörningar (F00-F99)
Kapitel VI Nervsystemets sjukdomar (G00-G99)
Kapitel VII Ögats sjukdomar (H00-H59)
Kapitel VIII Örats sjukdomar (H60-H95)
Kapitel IX Cirkulationsorganens sjukdomar (I00-I99)
Kapitel X Andningsorganens sjukdomar (J00-J99)
Kapitel XI Matsmältningsorganens sjukdomar (K00-K93)
Kapitel XII Hudens sjukdomar (L00-L99)
Kapitel XIII Sjukdomar i muskler, leder, skelett och bindväv (M00-M99)
Kapitel XIV Sjukdomar i urinvägar och könsorgan (N00-N99)
Kapitel XV Graviditet, förlossning och puerperium (O00-O99)
Kapitel XVI Perinatala tillstånd (P00-P96)
Kapitel XVII Medfödda missbildningar och kromosomavvikelser (Q00-Q99)
Kapitel XVIII Symtom, sjukdomstecken och onormala laboratoriefynd, m m (R00-R99)
Kapitel XIX Skador, förgiftningar m. m. (S00-S99, T00-T98)
Kapitel XX Yttre orsaker till sjukdom och död (V01-V99, W00-W99, X00-X99, Y00-Y98)
Kapitel XXI Faktorer av betydelse för hälsotillståndet och för kontakter med hälso- och sjukvården (Z00-Z99)
Bilaga 1 Förteckning över femställiga fördjupningskoder i BAD97
Bilaga 2 Diagnoser inom barnallergologisk verksamhet
Bilaga 3 UTE-BAD97 - De mest frekventa diagnoserna inom pediatrisk öppen vård (Prel. ver. 12/96)
Bilaga 4 Inom neonatologin förekommande diagnoser och åtgärder (enligt "lathund" i FV2)
BAD-97 har redigerats för BLF's hemsida av Stellan Håkansson från Yngve Larssons förlaga. Av tekniska skäl har diagnosnummret placerats direkt efter diagnosen. För att tydliggöra gränsen mellan diagnostext och diagnosnumrets bokstav har ett nummertecken "#" placerats omedelbart före diagnosnumret.

Sökfunktionen för BAD 97 kommer att förbättras så att det blir möjligt att söka hela boken och inte som nu - ett kapitel i taget. Ha tålamod! Synpunkter och upplysning om eventuella felaktigheter tas tacksamt emot.


Åter till början av sidan
Åter till BLF's hemsida