GI Referenser

Allmänt |    | Referensbeskrivning |

På CD-ROM-Skivan som alla kongressdeltagare har erhållit (skivan översändes också till alla betalande medlemmar) finns:
Referenser inom gastroenterologiområdet har sammanställts av Henrik Forssell och Ebbe Lyrenäs med benäget tillstånd av OVID och MN Infocenter. Ett varmt tack för att vi fick lov att sammanställa referenserna!

På CD-ROM-skivan finns ca 80.000 engelska referenser med abstract i det filformat som används av GetARef för Windows.

    För att kunna läsa referensfilerna med hjälp av GetARef behöver du installera GetARef på din hårddisk (se GetARef).

Referenserna finns i 6 filer i biblioteket \referens på denna CD-skiva:
    esophag.ref
    stomach.ref
    liver.ref
    pancreas.ref
    intest.ref
    colon.ref

    Samtliga referenserna har dessutom lagrats i biblioteket \referens\medline i det format som används av Medline. Dessa filer har samma namn som 'ref'-filerna men har extension 'dmp', exempelvis 'esophag.dmp'.


Referensbeskrivning

Referenserna på denna CD-ROM skapades genom att i upprepade sessioner ladda ned referenser med anknytning till gastroenterologi från OVID, MedLine search system. Referenssamlingen täcker perioden 1991-1997.

De nedladdade referenserna importerades därefter till GetARef och kategoriserades i följande huvudområden:

Referenser inom respektive område samlades i separata filer så att varje område är representerad av en 'referensfil'. Vissa referenser var naturligtvis relevanta för mer än ett område och kan därför återfinnas i fler än en referensfil.


Tabell över delområden som täcks i respektive fil.Esophagus

Achalasia
Dysphagia
Esophageal manometry
Esophageal motility disorders
Esophageal neoplasms
Esophageal reflux
Esophageal spasm

Esophageal varices
Gastrointestinal endoscopy
Gastrointestinal manometry
Gastrointestinal motility
Lower esophageal sphincter
Peristalsis

Stomach

Chronic atrophic gastritis
Duodenal motility
Gastric cancer
Gastric emptying
Gastric motility
Gastric polyps
Gastroduodenal ulcers
Gastrointestinal endoscopy
Gastrointestinal fistula
Gastrointestinal hormones

Gastrointestinal manometry
Gastrointestinal motility
Gastroparesis
Helicobacter pylori infection
Migrating myoelectric complex
Nausea
Neuropeptides
Peristalsis
Pernicious anaemia
Gastric lymphoma

Intestine

Breath test
Carcinoid
Celiac disease
Crohns disease
Diarrhea
Duodenal motility
Enteric nervous system
Food hypersensitivity
Gastric motility
Gastrointestinal endoscopy
Gastrointestinal fistula
Gastrointestinal hormones
Gastrointestinal manometry
Gastrointestinal motility
Gastrointestinal transit

Ileum
Immunosuppression, IBD
Inflammatory bowel disease
Intestinal pseudoobstruction
Jejunum
Malabsorption
Migrating myoelectric complex
MR and IBD
Neuroendocrine tumors
Neuropeptides
Nutrition disorders
Peristalsis
Pregnancy and IBD
Short bowel syndrome
Whipples disease

Colon

Colitis, other
Colonic cancer
Colonic polyps
Colonoscopy
Constipation
Diarrea
Fecal incontinence
Gastrointestinal endoscopy
Gastrointestinal fistula
Gastrointestinal manometry
Gastrointestinal transit

Immunosuppression, IBD
Inflammatory bowel disease
Intestinal pseudoobstruction
Intestinal secretion
Irritable bowel syndrome
MR and IBD
Pregnancy and IBD
Rectal cancer
Rectal disease
Rectal prolapse
Ulcerative colitis

Liver

Ascites
Bile
Bile duct disease
Bile trct neoplasms
Carcinoid
Cholangitis, not psc
Chronic active hepatitis
Cirrhosis
Cyclosporine, liver transplantation
Encephalopathia
ERCP
Esophageal/gastric varices
Gallbladder cancer
Gallstones
Hemochromatosis
Hepatic neoplasms

Hepatitis
Hepatorenal syndrome
Liver allograft rejection
Liver failure
Liver transplantation
Liver vein thrombosis
MRCP
Porphyria
Portal hypertension
Primary biliary cirrhosis
Primary sclerosing cholangitis
Pruritus of cholestasis
Spontaneous bacterial peritonitis
Tacrolimus, liver transplantation
TIPS
Wilsons disease

Pancreas

Bileduct disease
Biletract neoplasms
Biliarypancreatic cancer
Gastrointestinal fistula
Gastrointestinal hormones

Neuroendocrine tumors
Neuropeptides
Pancreatic cancer
Pancreatitis