Dataprogram


GetARef

GetARef för Windows är det referenshanterningsprogram som finns som en utökad demoversion på Gastrodagarnas CD-ROM-skiva och som efter installation på Din hårddisk kan läsa alla de referenser inom gastroenterologiområdet som finns på på CD-ROM-skivan i biblioteket referenser.

Följ instruktioner för att installera GetARef