Henrik Forssell

Curriculum vitae

Jag började min kirurgbana 1972 i Karlskrona och blev specialist i allmänkirurgi 1976. Under 1980-talet arbetade jag på Sahlgrenska Sjukhuset i Göteborg. År 1987 disputerade jag och avhandlingen hade titeln 'Gastric bicarbonate secretion in man'. Året därpå blev jag docent i kirurgi vid Göterborgs Universitet.

Jag arbetar nu vid Blekingesjukhuset i Karlskrona som överläkare och mitt huvudområde är sjukdomar i övre delen av magtarmkanalen. Dessutom är jag IT-ansvarig på kirurgkliniken.

Henrik Forssell

Medicinska publikationer
Medicinska publikationer

       

Henrik Forssells Avhandling
AvhandlingMedicinska publikationer

Upp Forssell H, Koch G. Läkningshastigheten och sekretionshämningen hos patienter med ulcus ventriculi eller duodeni vid behandling med

Forssell H, Koch G. Läkningshastigheten och sekretionshämningen hos patienter med ulcus ventriculi eller duodeni vid behandling med ny histamin H2-blockare (ranitidine). Svensk Kirurgi 1980;2: 209.

Forssell H. Ulcusdiagnostik. Hässle information, temanummer 1981,2: 3-35.

Forssell H, Koch G. Gastroduodenal ulcer healing evaluated by repetitive endoscopic determination of ulcer size in patients on ranitidine or placeo. Scand J Gastroenterol 1982;17 (Suppl 78):92.

Forssell H. Antacid therapy today. Review of symposium at the World Congress of Gastroenterology, Stockholm 1982. Astra Gastrointestinal 1982;1-31.

Forssell H, Koch G. Gastroduodenal ulcer healing evaluated by repetitive endoscopic determination of ulcer size in patients on ranitidine or placebo. Current Therapeutic Research 1983;33:459-465.

Forssell H, Koch G. Effect of H2-receptor blockade by ranitidine on ulcer healing and gastric acid secretion in patients with gastric and duodenal ulcers. Eur J Clin Pharmacol 1983;25:195-198.

Olbe L, Forssell H, Stenquist B. Pitfalls in postoperative testing of the completeness of vagotomy. J Autonomic Nervous System 1983;9:315-323.

Forssell H, Haglund U, Leth R, Lind T, Rehnberg O, Stenquist Olbe L. Kirurgisk behandling av ulcussjukdomen. Hässle information 1983;2:1-14.

Forssell H, Preshaw R, Olbe L. Gastric secretion of bicarbonate in man determined with a perfusion technique.In: Allen A, FLemstr_m G, Garner A, Silen W, Turnberg LA, eds. Mechanisms of mucosal protection in the upper gastrointestinal tract. Raven Press, New York 1984:125-128.

Forssell H. Gastric HCO3 secretion in humans. Scand J Gastroenterol 1984;19 (Suppl 105):53-55.

Olbe L, Forssell H, Stenquist B. Pitfalls in postoperative testing of the completeness of vagotomy. Excerpta Medica 1984;50:443.

Forssell H, Stenquist B, Olbe L. Ett nytt kriterium för inkomplett vagotomi baserat på variationer i basalsekretionen. Svensk Kirurgi 1984;42:39.

Lind T, Forssell H, Leth R, Lundell L, Rehnberg O, Stenquist Olbe L. Värdet av peroperativ testning av vagotomi med elektrostimulering. Svensk Kirurgi 1984;42:41.

Forssell H. Drugs that enhance mucosal defence and inhibit acid secretion. Astra Gastrointestinal, Basic Education Set. 1984;15:1-20.

Forssell H, Stenquist B, Olbe L. A new criterion for incompleteness of vagotomy based on variations in basal acid secretion.International Congress of Gastroenterology, Lissabon 1984;734.

Forssell H, Olbe L. Continuous computerized determination of gastric bicarbonate secretion in man. Scand J Gastroenterol 1985;20:767-774.

Forssell H, Stenquist B, Olbe L. Vagal stimulation of human gastric bicarbonate secretion. Gastroenterology 1985;89:581-586.

Forssell H, Olbe L. Continuous measurement of gastric bicarbonate secretion in man under basal conditions and after sham feeding. Scand J Gastroenterol 1985;20 (Suppl 110):55.

Forssell H, Olbe L. Gastric bicarbonate secretion in man under basal conditions and after sham feeding. Acta Physiol Scand 1985;124 (Suppl 542):361.

Forssell H, Olbe L. Gastric acid and bicarbonate secretion in man. Dig Dis 1986;4:147-161.

Olbe L, Forssell H. Gastric bicarbonate secretion in man. Hepato-gastroenterol 1986;33:(abstr) 34.

Forssell H, Olbe L. Gastric bicarbonate response to fundic distension in man. Dig Dis Sci 1986;31:913.

Forssell H, Helander HF, Sundell GW. Structure and function of the dog gastric mucosa during and after a 1-year treatment with omeprazole. I. Macro- and microscopic findings. Scand J Gastroenterol 1986;21 (Suppl 118):79-81.

Svaninger G, Forssell H, Leth R, Lind T, Lundell L, Olbe L. Antibiotikaprofylax vid ventrikelkirurgi. Resultat av prospektiv, randomiserad studie. Svensk Kirurgi 1986;44 (4):64.

Lundell L, Forssell H, Jensen J, Leth R, Lind T, Lycke G, Olbe L. Mätning av proximal fickvolym och stomadiameter efter gastroplastik. Svensk Kirurgi 1986;44 (4):59-60.

Lundell L, Forssell H, Lönroth H, Rosengren E, Wingren U. Histamine storage and formation in canine gastric mucosa. Effect of pentagastrin stimulation. Acta Physiol Scand 1986;128:587-595.

Lundell L, Forssell H, Leth R, Lind T, Lycke G, Olbe L. Measurement of pouch volume and stoma diameter after gastroplasty. Dig Surg 1986;3:99-100.

Lundell L, Forssell H, Leth R, Lind T, L_nroth H, Olbe L. Dilatationsbehandling av malign oesophagusstriktur. Svensk Kirurgi 1986;44 (4):119.

Forssell H, Olbe L. Basal and stimulated human gastric bicarbonate secretion. Scand J Gastroenterol 1987;22 (Suppl 128):14-18.

Forssell H, Olbe L. Effect of fundic distension on gastric bicarbonate secretion in man. Scand J Gastroenterol 1987;22:627-633.

Lundell L, Forssell H, Jensen J, Leth R, Lind T, Lycke G, Olbe L. Measurement of pouch volume and stoma diameter after gastroplasty. Int J Obesity 1987;11:169-174.

Svaninger G, Forssell H, Leth R, Lind T, Lundell L, Olbe L. Antibiotic prophylaxis in high risk gastric surgery. Results of a prospective, radomized study. Acta Chir Scand 1987;153:577-580.

Forssell H. Studies on gastric bicarbonate secretion in man. Acta Chir Scand 1987;(Suppl 540):1-54.

Forssell H, Olbe L. Effect of proximal gastric vagotomy on basal and vagally stimulated gastric bicarbonate secretion in duodenal ulcer patients. Scand J Gastroenterol 1987;22:949-955.

Forssell H, Flemström G. Gastroduodenal mucosal bicarbonate secretion. In: Cheli R, Molinari F, eds. Raven Press, Verona-New York. 1988; 87-99.

Forssell H, Lind T, Olbe L. Comparative potency of carbachol, sham feeding, fundic distension and 16,16-dimethyl prostaglandinE2 as stimulants of human gastric bicarbonate secretion. Acta Physiol Scand 1988;134:75-78.

Forssell H, Stenquist B, Lundell L, Olbe L. A criterion for completeness of vagotomy based on basal and vagally stimulated gastric acid secretion after esophagectomy or proximal gastric vagotomy. Scand J Gastroenterol 1988;23:534-538.

Sjövall H, Forssell H, Häggendal J, Olbe L. Reflex sympathetic activation in humans is accompanied by inhibition of gastric HCO3 secretion. Am J Physiol 1988;255:G752-G758.

Lind T, Cederberg C, Forssell H, Olausson M, Olbe L. Relationship between reduction of gastric acid secretion and plasma gastrin concentration during omeprazole treatment. Scand J Gastroenterol 1988;23: 1259-1266.

Forssell H. Gastric mucosal defence mechanisms: a brief review. Scand J Gastroenterol 1988; (suppl 155) 23-28.

Sjövall H., Forssell H. and Olbe L. Simultaneous measurement of gastric acid and bicarbonate secretion in man. Scand J Gastroenterol 1989;24:1163-1171.

Lundell L, Forssell H, Leth R., Lind T, Lönroth H, Sjövall M, Olbe L. Endoskopisk dilatationsbehandling av maligna esofagusstrikturer. Utvärdering av den palliativa effekten. Svensk Kirurgi 1989;47:61-62.

Wählby L, Andreasson J, Forssell H. and Rajpar G. Har patienter opererade för infantil pylorostenos besvär 20-30 år efter operationen? Svensk Kirurgi 1990;48:35.

Abrahamsson H, Antov S, Forssell H. Jämförelse av olika dosregimer med ispaghula på patienter med opstipation. Effekter på transittid och symtom. Medicinsk Riksstämma 1989.

Sjövall H, Forssell H, Häggendal J, Olbe L. Atenuation of gastric sham feeding response during reflex sympathetic activation in man. Scand J Gastroenterol 1990;25:73-80.

Flemström G, Forssell H. HCO3- secretion: stomach, duodenum. In: Fleischer S, Fleischer B, eds. Biomembranes, biological transport. Volumes of methods in enzymology. Vol 5: Cellular and subcellular transport: epithelial cells. Academic Press inc, New York 1990;192:139-150.

Troëng T, Forssell H, Bergqvist D. Lär av kärlkirurgerna: starta nationellt pankreasregister. Läkartidningen 1991;88 2202.

Sevonius D, Sjöblom U, Forssell H. Kirurgisk akutmottagning kan bemannas med icke-specialistutan uppenbar frösämring i vårdkvaliteten. Läkartidningen 1991;88;2577-2578.

Sävholm C, Havu N, Forssell H, Sundell G, Mattsson H. Effect of 7 years' daily oral administration of omeprazole to beagle dogs. Digestion 1994;55:139-147.

Sevonius D, Sjöblom U, Forssell H. A quality study at a department of emergency surgery. The level of competense doesn’t affect the quality. Läkartidningen 1994;91:4110-4114.

Stenquist B, Forssell H, Olbe L, Lundell L. Role of acid secretory response to sham feeding in predicting recurrent ulceration after proximal gastric vagotomy. Br J Surg 1994;81:1002-6.

Forssell H, Novak A, Tildesley G, Schütze K, Paré P, Sommer A, Lotay N. Comparison of GR122311X (ranitidine bismuth citrate) with ranitidine hydrochloride for the treatment of duodenal ulcer. UEGW Berlin18 sept 1995:435.

Forssell H, Chowdhury S. A computer-based patient record system to promote quality care in surgical practices. Medical Informatics Europe. Brender J, Christesen JP, Scherrer J-R, McNair P (eds), IOS Press, Amsterdam, 1996:463-465.

Ohlin B, Cederberg Å, Forssell H, Solhaug JH, Tveit E. Piperacillin/Tazobactam jämfört med cefuroxim plus metronidazol vid behandling av intraabdominella infektioner. Medicinsk Riksstämma 1996, (poster).

Carling L, Axelsson C, Forssell H, Stubberöd A, Kraglund K, Bonnevie O, Ekström P. Lanzoprazole versus omeprazole in long term maintenance treatment of reflux oesophagitis. A scandinavian multicenter trial. SOCFI/UEGW 1996, Paris (poster).

Ohlin B, Cederberg A, Forssell H, Solhaug JH and Tveit E. Piperacillin/tazobactam compared with cefuroxime/ metronidazole in the treatment of intra-abdominal infections. Eur J Surg 1999;165: 875-884.

Göran Kurlberg1), Henrik Forssell2), Andreas Aly3). 1) Kolorektal enheten, Sahlgrenska Universitetssjukhuset/Östra, Göteborg, , 2)Kirurgkliniken Blekingesjukhuset, Karlskrona,
3) Stockholms Sjukhem, Stockholm. Kvalitetsregister för Korttarmspatienter. Svensk Kirurgi 2004 (poster).

Forssell H 1), Ahlman B 2), Johnsson E 3), Rudberg C 4), Kirurgklinikerna: 1) Blekingesjukhuset Karlskrona, 2) Ersta sjukhus Stockholm, 3) Sahlgrenska Universitetssjukhuset Göteborg, 4) Centrallasarettet Västerås.Nationellt kvalitetsregister för ventrikelcancer, 5 års resultat. Svensk Kirurgi 2005 (poster).

Forssell H 1), Freedman J 2), Söderlund C 3), Vallgren S 4), Kirurgklinikerna: 1) Blekingesjukhuset Karlskrona, 2) Danderyds sjukhus Danderyd, 3) Södersjukhuset Stockholm, 4) Lasarettet Helsingborg. Nationellt kvalitetsregister för ventrikelcancer, 5 års resultat av opererade patienter. Svensk Kirurgi 2005 (poster).

Upp

Magsår del 1 Magsår - del 2 Magsår - del 3 Magsår  - del 4
Magsår - del 5 Gastroesofageal refluxsjukdom II, författare: Henrik Forssell, Per Hellström Gastroesofageal refluxsjukdom, författare: Henrik Forssell, Per Hellström Gastrohjälp - 98, bok, författare Henrik Forssell Gastrohjälp-97, Gastrohjälp-2000, Gastrohjälp-2005