Om  CD-ROM-skivan

Till Gastrodagarna i Karlskrona har en speciell CD-ROM-skiva har programerats i HTML-kod av Henrik Forssell, kirurgkliniken, Blekingesjukhuset, Karlskrona

Ett varmt tack riktas till verksamhetschef Thomas Troëng vid kirurgkliniken Blekingesjukhuset för att jag har beretts tid att utveckla IT-tekniken vid vår klinik samt fått möjlighet att avsätta tid för arbete med detta möte.

Henrik Forssell
För att sidorna skall kunna läsas  behövs exempelvis Internet Explorer, helst ver 4,x eller Netscape Navigator. Båda programmen kan laddas ned från Internet: MS Internet Explorer  och Nescape Navigator.

Skärmupplösning bör vara superVGA dvs 800 x 600 punkters upplösning

På Cd-skivan finns GetARefprogrammet som behövs för att läsa de medföljande, ca 80.000, referenser inom gastroenterologiområdet.

Instruktioner att installera GetARef.

ITX media
371 08 Lyckeby, har gjort  bilden med Rosenbom med gastroskop och dator.