Handboksgruppen

G.Liedén

 

 

Minnesanteckningar från gruppledarmöte

2001 07 04, rev 01 09 04

 

 

Grupp I                                                              Planeras       Huvudansvarig

            (O.Åkerblom)                                                     färdigt          

Kap.   1  Inledning                                                                    

     Förord                                                  HT 01            Olle Åkerblom

               Historik                                                HT 01            Claes Högman

        13  Lagar och förordningar                          VT 02 (?)       Rut Norda

                 [GMP, tidigare kap 18,

       inkorporeras]

        15   Kvalitetssystem för blodcentraler           VT 02            ?

                 [Utrustning, tidigare kap 16,                                     

                   inkorporeras]

        16   Hemovigilans                                        HT 02            Jan Säfwenberg

                             [Nytt]

                    17  Termer och förkortningar HT 01                                  Olle Åkerblom och

Gudrun Liedén

              Grupp II

              (B.Ekermo)

              Kap.  2   Urvalskriterier för blodgivare                                     Marja-Kaisa Auvinen

                        3   Tappningsrutiner                                 HT 01/VT02  Ann-Margret Svärd-Nilsson och Nicholas Holthuis

                      14   Transfusionsöverförd smitta                                       Bengt Ekermo

 

              Grupp III

               (H.Gulliksson)

              Kap.  4   Komponentframställning                      HT01/VT02   Hans Gulliksson

                        5   Kvalitetssäkring: Blodkomponeneter    VT 02            Hans Gulliksson

                        6   Förvaring, organisation av blodbank    HT 02/VT03  ?

                       12   System för identifikation och

                               registrering

         [Nytt. Innehåller bl a ISBT 128]        HT 01            Steen Thyme

        18   Transfusionsrekommendationer          02-03            Johanna Strindberg och

                beträffande specialkomponenter                              Stella Larsson

 

Grupp IV

(G.Liedén t.v. Senare: Jan Säfwenberg)

Kap.   7   Blodgruppering                                 HT02/VT03   Derek Filbey

           8   Antikroppsundersökning                   VT 02            Johanna Strindberg

           9   Förenlighetsprövning                         VT 02            Jan Säfwenberg

                    [Avhängig av ny författning,

              därför senarelagd]

   10   Genomisk typning                            VT 03 (?)       Martin L Olsson

   11   Kvalitetssäkring: Serologiska            HT 01            Christina Samuelsson

          reagens och metoder


 

 

Dessutom kom vi överens om att

- Handboken skrivs för både stora och mindre blodcentraler. Viktigt ha medicinsk bakgrund med.

- Exempel på metodbeskrivningar utgår. I stället: principer och viktiga steg i utförandet punktvis. Jan S. och Hans G. utformar prov på skrivsätt för serologiska resp  komponentberedningskapitel till 15/9. Remiss till denna grupp per e-post.

 

- Ekonomi: Det hastiga överslag över fördelning av de 100 TKr som föreningen anslagit för verksamhetsåret som jag gjorde vi mötets avslutning, håller inte. Dels kom vi överens om att ha ytterligare ett möte i oktober, dels tror jag 3 TKr för grupp I inte räcker. Föreslår därför denna fördelning:

                                                    

                                                     TKr

       Grupp I:   5

                                                             II: 17

                                      III: 34

                                                IV: 34

Gruppledarmöten och oförutsett: 10

 

- Gruppledarna träffas igen 25/10 2001.

 

Linköping 4 och 17 juli 2001

 

          GUDRUN LIEDÉN