Strongyloides stercoralis                                

Larvodling (anrikning)

 

Teodor Capraru, Maud Höijer

Avd för Parasitologi, Bakteriologiska laboratoriet

Huddinge Universitetssjukhus

Referensgruppen

för

parasitologi

 

 

Indikation

Kvarstående misstanke om Strongyloides-infektion trots negativt fynd i koncentrationsprov (cystor och maskägg).

Eosinofili efter vistelse i endemiskt område.

Provtagning tages minst 3 - 4 veckor efter infektionstillfället.

 

 

Analysprincip

Färsk faeces blandas med lika delar träkolspulver. Kolet absorberar fukt ur faeces, miljön ändras och larverna letar sig ut mot de kondensdroppar som bildas på insidan av odlingskärlet. Larverna kan påvisas under lupp efter 2-7 dagar.

 

Obs ! Testa alltid provet med cystor och maskägg metoden för att utesluta hakmask infektion !!

 

 

Provmaterial

Färsk faeces utan tillsats 20-50 ml.

 

 

Material

Träkolspulver

Träspatlar

Sputumbägare (transparent plast med skruvlock, 27 ml)

Bomull

Stereolupp (10x – 20x)

 

 

Utförande

Arbeta i dragskåp

 

 

 

1. Blanda lika delar faeces och träkol i lämpligt kärl (engångsmugg). Tillsätt koksaltlösning lite i sänder och rör ordentligt till en jämn krämig konsistens.

 

 

 

 

2. Placera en klump 3 - 4 cm Ø på insidan av sputumburkens lock. Faecesklumpen ska vara tillräckligt hög för att nudda burkens botten.

 

 

 

3.  Skruva ihop burk och lock.  Faecesklumpen trycks ihop mot burkens botten.

 

 

 

 

 

4 Placera en bomullstuss  som hela tiden ska hållas fuktig på burken.

Förvara burken i rumstemperatur.

 

 

 

Eventuelle larver söker sig till de kondensdroppar som bildas i ytterkanten av burken.

 

 

Undersök dagligen regionen runt faecesklumpen med lupp för påvisande av rörliga larver. Provet undersöks i 7 dagar innan negativt resultat utlämnas.

Larvernas liv i vattendropparna är begränsat.

Vid liten larvförekomst är dag 2 och dag 3 de viktigaste avläsningsdagarna. Vår erfarenhet är att larverna sedan försvinner, vilket medför att provtagning bör ske i början på veckan.

 

 

 

 

 

Positivt fall

 

 

Bedömning

 

Metoden har högre känslighet än koncentrationsmetoden (cystor och maskägg) och är bra vid låg utsöndring av larver.

Obs!  Strongyloides stercoralis larverna förekommer i sitt infektiösa filariforma stadium.

Om differentiering av strongyloides- och hakmask-larver önskas, öppna burken och med hjälp av en Pasteurpipett  sug upp kondensdropparna. Överför dessa i ett rör innehållande 2 ml 10%-ig formalin som avdödar larverna.

Förbered ett direktpreparat med hjälp av en droppe Lugols lösning.  Kontrollera ”svanspartiet” i mikroskopet med obj 40x

 

 

 

 

Referenser

- Fleck SL, Moody A. Cultivation of Stools for Strongyloides and Hookworm. Diagnostic techniques in medical parasitology. Bristol Wright 1988

- Tsehay A, Tilahun W, Tareke S. Evaluation of the Modified Baermann´s Metod in the Laboratory Diagnosis of Strongyloides Stercoralis. Ethiop Med J 1991;29:193