Svensk Thoraxkirurgisk Förening
 
Svensk Thoraxkirurgisk Förening
Svensk thoraxkirurgisk förening är en specialistförening inom Sveriges läkarförbund och Svenska läkaresällskapets sektion för thoraxkirurgi. Föreningen utgör en sammanslutning av läkare och andra som är intresserade av thoraxkirurgi. Föreningen har drygt 130 medlemmar.
 
Föreningens ändamål är att:
 
  1.     främja den thoraxkirurgiska specialitetens utveckling samt att tillvarataga specialitetens och medlemmarnas intressen.
  2.     såsom Svenska läkaresällskapets sektion för thoraxkirurgi anordna sammankomster i överensstämmelse med sällskapet gällande arbetsordning.
  3.     Såsom Sveriges Läkarförbunds specialistförening inom området "Thoraxkirurgi" avge utlåtanden i medicinska och fackliga frågor samt i övriga ärenden, som överlämnas av Sveriges Läkarförbund.
  4.     verka för enhetlig utbildning av blivande thoraxkirurger samt vidareutbildning av redan specialistkompetenta thoraxkirurger.
  5.     i möjligaste mån informera om nyheter inom thoraxkirurgisk litteratur, forskning, kommande internationella kongresser mm.
  6.     För en mer detaljerad beskrivning av föreningens ändamål var god se Föreningens stadgar.
 
En ny hemsida är under konstruktion. Den nya adressen är http://www.sacts.org