Svensk Epidemiologisk Förening - SVEP

Startsida

Nyheter

Om SVEP
Program
Stadgar
Styrelse
NordicEpi

Medlem
Medlemskap
Bli medlem

Medlemstidning Indexsida
Arkiv Svepet

Sammanfattning av avhandling

Rapport från kurs eller konferens


Allmänna instruktioner

Artikelmall (.doc)

Länktips! (.doc)

MEDLEMSBLADET

Att skriva i SVEPET
 

Redaktionen för Svepet tar tacksamt emot bidrag från sina läsare (och övriga intresserade). Det finns dock vissa riktlinjer för bidrag till tidningen:

  • Normalt sett avsätts maximalt en sida till varje artikel. Detta innebär 7-900 ord. I undantagsfall kan längre bidrag publiceras, men hör först med redaktionen om det finns plats i det nummer du vill skriva i.

  • Då medlemmarnas bakgrund varierar (läkare, barnmorskor, statistiker, etc) är det en fördel om sammanfattningen kan skrivas i ett så pass allmänt ordalag att samtliga yrkesgrupper kan tillgodogöra sig innehållet.

  • Texten skall skickas till redaktionen i elektroniskt format. Till detta räknas t.ex. Word-filer, text-filer eller text i e-mail.
  • Vill författaren själv bidra med en eller flera illustrationer skall dessa bifogas som separata filer, och inte inkluderas i texten.

  • Svepet utkommer fyra gånger per år: Mars, Juni, September och December. Deadline för varje nummer är den 25:e månaden före utgivning.

  • Det händer ibland att det inte finns plats för alla bidrag i ett nummer. Då prioriteras artiklar som kommit in tidigt.

 

 

 


 

Webmaster | Webplatsen uppdaterad 2020-02-29