Svensk Epidemiologisk Förening - SVEP

Startsida

Nyheter

Om SVEP
Program
Stadgar
Styrelse
NordicEpi

Medlem
Medlemskap
Bli medlem

Medlemstidning Indexsida
Arkiv Svepet

Sammanfattning av avhandling

Rapport från kurs eller konferens


Allmänna instruktioner

Artikelmall (.doc)

Länktips! (.doc)

MEDLEMSBLADET

Sammanfattning av avhandling i SVEPET
 

I varje nummer av Svepet, medlemstidningen för Svensk Epidemiologisk förening (SVEP), publicerar vi sammanfattningar av nya avhandlingar som är av epidemiologiskt intresse. Till varje sammanfattning avsätts en sida i tidningen. Detta motsvarar mellan 700 och 900 ord. Naturligtvis kan man skriva kortare än så, men 900 ord är absolut maximum. Då medlemmarnas bakgrund varierar (läkare, barnmorskor, statistiker, etc) är det en fördel om sammanfattningen kan skrivas i ett så pass allmänt ordalag att samtliga yrkesgrupper kan tillgodogöra sig innehållet.

Texten skall skickas till redaktionen i elektroniskt format. Till detta räknas t.ex. Word-filer, text-filer eller text i e-mail. Artiklarna som publiceras i Svepet illustreras. Om författaren själv har någon lämplig illustration tas denna tacksamt emot i bild-format (t.ex. jpg eller gif) snarare än inkluderade i ett text-dokument. I annat fall kommer redaktionen att leta efter en passande illustration.

Svepet utkommer fyra gånger per år: Mars, Juni, September och December. Deadline för varje nummer är den 25:e månaden före utgivning. Det händer ibland att det inte finns plats för alla bidrag i ett nummer. Då prioriteras artiklar som kommit in tidigt.

 

 

 

 


 

Webmaster | Webplatsen uppdaterad 2020-02-29