Svensk Epidemiologisk Förening - SVEP

Startsida

Nyheter

Om SVEP
Program
Stadgar
Styrelse
Arkiv

Medlem
Medlemskap
Bli medlem

Medlemstidning Svepet

Styrelse 2017-2018

Ordförande
Elisabeth Strandhagen
Svensk Nationell Datatjänst &
Enheten för Folkhälsoepidemiologi
Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet
Tel: 031 - 786 6494

 
 

Vice ordförande
Eva Andersson
Arbets- och Miljömedicin
Sahlgrenska universitetssjukhuset
Box 414
405 30 Göteborg
Tel: 031-786 63 01
Sekreterare
Jeong-Lim Kim
Arbets- och Miljömedicin
Sahlgrenska Akademien vid Göteborgs Universitet
Box 414
405 30 Göteborg
Tel: 031-786 31 43
Kassör
Karl Mårild
Drottning Silvias barnsjukhus
Göteborg
Ledamot
Jonas Björk
Region Skånes Kompetenscentrum för klinisk forskning
Universitetssjukhuset
221 85 Lund
Tel: 046-17 79 30

 

Ledamot
Johan Sundström
Uppsala kliniska forskningscentrum (UCR) och Institutionen för medicinska vetenskaper, Kardiologi
Uppsala universitet
Tel: 070-4225220

Ledamot
Magnus Stenbeck
Medicinsk epidemiologi
Karolinska institutet
Box 281
171 77 Stockholm
Tel: 08-524 861 41

 
Ledamot
Liisa Byberg
Institutionen för kirurgiska vetenskaper, Ortopedi
Uppsala universitet
Tel: 070-1679400
Ledamot
Anna Jöud
Arbets- och miljömedicin
Lunds universitet
221 85 Lund

 


 

Webmaster | Webplatsen uppdaterad 2018-04-02