Svensk Reumatologisk Förening
Swedish Society for Rheumatology

 

 


Styrelsen för Svensk Reumatologisk Förening 2004

 

Ordförande:


Tomas Bremell
Reumakliniken
Sahlgrenska Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg
Tel 031 - 342 40 60
Fax 031 - 82 87 45
tomas.bremell@vgregion.se
Vice ordförande:Gunnar Sturfelt
Reumatologiska kliniken
Universitetssjukhuset
221 85 Lund
Tel 046 - 17 16 19
Fax 046 - 29 26 13
Mobil 0704 - 83 01 94
gunnar.sturfelt@reum.lu.se

Facklig sekreterare och redaktör för ReumaBulletinen:

Annika Teleman
Spenshult
313 92 Oskarström
Tel 035 - 263 50 00
Fax
annika.teleman@spenshult.se

Vetenskaplig sekreterare:


Ronald van Vollenhoven
Reumatologklinken
Karolinska sjukhuset, D2-1
171 76 Stockholm
Tel 08 - 51 77 60 77
Fax 08 ¿ 51 77 30 80
Mobil 073 - 97 89 158
ronald.vanvollenhoven@ks.se

Kassör:


Lars Cöster
Reumakliniken
Universitetssjukhuset
571 85 Linköping
Tel 013 - 22 28 49
Fax 013 - 22 18 44
Mobil 0702 - 97 89 158
lars.coster@lio.se
Ledamot, representant för läkare under utbildning:

Cecilia Carlens
Reumaenheten
Danderyds sjukhus
182 88 Stockholm
Tel 08 - 655 50 00
Fax
Mobil 0703 - 68 01 04
cecilia.carlens@ds.se
Övrig ledamot


Maria Lidén
Reumatologenheten
Akademiska sjukhuset
75185 Uppsala
Tel 018-611 43 38 sökare 93475
maria.liden@akademiska.se