Svensk Reumatologisk Förening
Swedish Society for Rheumatology


Nyheter

2005-05-20
SRF:s behandlingsriktlinjer för ankyloserande spondylit och psoriasisartrit med biologiska läkemedel.
Ny reviderad version april 2005 har publicerats.
2005-05-01

First EULAR course in diagnostic laboratory testing,
Statens Serum Institut, Copenhagen, Denmark.
October 20 to 23, 2005.

A practical course for clinical rheumatologists who want to
get insight into diagnostic laboratory testing.

2005-03-30

SRF:s höstkonferens 2005 - Bättre reumatologi

Här kommer ett första utskick angående SRF:s höstkonferens 2005 - Bättre reumatologi. Anmälningar emottas från och med nu. Ytterligare information om konferensen på vårmötet.
Hjärtligt välkomna.
Tomas Bremell

2005-02-24
ST-DAGAR 2005. inbjudan

Svensk Reumatologisk Förening anordnar sina årliga Riks-ST-dagar 28-29 april i Stockholm. Vi är mycket angelägna att Riks-ST-dagarna blir en naturlig träffpunkt för ST-läkarna runt om i landet. Föreningen går därför in och betalar konferensen inkl övernattning. Kliniken betalar endast resan. Vi uppmanar er därför att göra vad ni kan för att så många av våra ST-läkare i reumatologi kan deltaga
Välkomna!
Tomas Bremell
ordförande
2004-11-10

UNION EUROPÉENNE DES MÉDECINS SPÉCIALISTES UEMS)
EUROPEAN UNION OF MEDICAL SPECIALISTS

The UEMS Section of Rheumatology
The European Board of Rheumatology


The UEMS was established in 1958, one year after the founding of the European Economic Community, to establish common criteria for specialists to move between member countries. It has continued to
focus on professional and training issues that are relevant to the ability that doctors have to practice in any member state with mutual recognition of their training. The UEMS works closely with the European Commission and the Advisory Committee for Medical Training (ACMT). It works through a Board and there are Sections in 36 specialties.

The UEMS Section of Rheumatology was established in 1962. The European Board of Rheumatology was created by the UEMS Section of Rheumatology in 1993, in common with the other specialty sections, as a working group to guarantee optimal care in rheumatology by bringing the training of rheumatologist to the highest level possible.

More...

2004-10-16
Stipendier för kurser utomlands

Lars Cöster

Svensk Reumatologisk Förening utlyser 4 st kliniska stipendier för deltagande i Postgraduate kurser utomlands för yngre reumatologspecialister.
Stipendierna är på högst 20 000 kr och är avsedda att täcka högst 75 % av kostnaden.
Exempel på kurser är tex Eular och BSR postgraduate kurser, Eular kurser i ultraljud eller liknande.Inkom med ansökningar till
Svensk reumatologisk förening
c/o Dr Lars Cöster
Reumatologklin.
Universitetssjukhuset
58175 Linköping.

Senaste ansökningsdatum är 1 december 2004.

2004-10-16
Scandinavian research foundation / Scandinavian Journal of Rheumatology

Stipendium för Reumatologisk Forskning

Svensk Reumatologisk Förening har via Editorial Board i Scandinavian Journal of Rheumatology återigen i år fått möjlighet att utlysa ett stipendium på 100 000 norska kronor. Stipendiet kommer att utdelas till en etablerad forskare inom reumatologi - som dock ännu ej erhållit akademisk tjänst i form av professur - och som bedriver aktiv och framgångsrik forskning.
Motsvarande stipendium kommer också att utdelas av de övriga skandinaviska reumatologföreningarna.
Ansökan till stipendiet insändes till vetenskaplig sekreterare i Svensk Reumatologisk Förening: Ronald van Vollenhoven, Reumatologkliniken, Karolinska Sjukhuset, 17176 Stockholm, senast den 17 december 2004. Till ansökan skall bifogas CV, publikationslista och en kort beskrivning av aktuell forskning.
Pristagaren utses av Svensk Reumatologisk Förenings styrelse efter samråd med föreningens Professorskollegium.

28 juni 2004

Ronald van Vollenhoven
Vetenskaplig sekreterare