SMAS (Svenska Medicinska Akupunktur Sällskapet)

 

SMAS grundades 1984 och hette fram till början av 2000-talet SLAP = Svensk Läkarförening för AkuPunktur.

Namnförändringen kom till stånd mest för att betona att föreningen inte enbart organsiserar läkare utan även annan legitimerad sjukvårdspersonal.

En annan orsak var att föreningens namn lättare skulle  kunna översättas till engelska med bibehållen förkortning:

Swedish Medical Acupuncture Society (SMAS).

 

Vad är SMAS?

SMAS är en förening öppen för legitimerade läkare, tandläkare, veterinärer, sjuksköterskor, sjukgymnaster, barnmorskor, naprapater, kiropraktorer,

arbetsterapeuter etc med intresse för akupunktur. Det gemensamma är, förutom akupunkturintresset, att man har en legitimation och

alltså står under socialstyrelsens tillsyn i sin verksamhet och arbetar i enlighet med vetenskap och beprövad erfarenhet..

 

Föreningens uppgift är att främja akupunkturens utveckling genom att:

 

-          Verka för en vetenskaplig utvärdering av akupunktur och närbesläktade behandlingsmetoder vid smärta och andra symtom.

-          Befrämja god utbildning i dessa behandlingsmetoder för föreningens medlemmar.

-          Verka för att dessa behandlingsmetoder på ett lämpligt sätt integreras med svensk sjukvård.

-          Insamla och bearbeta information om forskning inom området.

 

Vi inom SMAS anser att akupunktur är ett bra komplement till våra vanliga behandlingsmetoder inom sjukvården.

Vi anser vidare att den medicinska användningen av akupunkturen ska bygga på västerländsk medicinsk kunskap

och inte på den traditionella kinesiska medicinens filosofiska uppfattningar. Vi står helt bakom uppfattningen som

framkommer i dokumentet om Västerländsk Medicinsk Akupunktur (WMA), se annat dokument här på hemsidan.

 

Akupunktur är nu (sedan 1993) juridiskt jämställd med andra metoder inom sjukvården.

Liksom andra metoder kan akupunktur användas vid tillstånd, där det finns vetenskap och beprövad erfarenhet.

 

SMAS är en associerad förening inom Svenska Läkaresällskapet.