Styrelseledamöter SMAS 2011

 

 


Ordinarie:

 

Rolf Nordemar, ordförande

Trestegsvägen 2, 191 48  SOLLENTUNA

08-58703176 arbete

08-96 40 74 bostad

070-6699442

rolf.nordemar@capio.se

 

Cecilia Lind, kassör

Mäster Simons väg 17 A, 170 66  SOLNA

08-751 47 95

070-467 02 39

cecilia.lind@karolinska.se

 

Lena Solén, ledamot

Vidängsvägen 34, 167 36  BROMMA

08-26 38 07

073-598 01 35

lena.solen@kunskapsgymnasiet.se

 

 

Fredrik Wang, ledamot

drfredrikwang@hotmail.com