Brittiska akupunkturläkarföreningen (BMAS):

Brittiska föreningens tidskrift, Acupuncture in Medicine (som vi hoppas åter kan bli vår medlemstidning inom något år)

Den internationella föreningen av nationella akupunkturläkarföreningar, ICMART 

Den danska föreningen DSEA

 

Tidskriften Akupunkturnyt

 

Referat från Akupunkturkongress 2006 del 1

Referat från Akupunkturkongress 2006 del 2