Definition of western medical acupunctureDefinition av västerländsk medicinsk akupunktur (WMA)

Västerländsk medicinsk akupunktur definieras som en terapeutisk åtgärd som inbegriper införande av tunna nålar i kroppen.

Metoden har utvecklats från kinesisk akupunktur, men använder nutida kunskap från anatomi, fysiologi och patologi

såväl som  principerna från evidensbaserad medicin. Läs mer…