Akupunkturhistoria

 

De första uppgifterna om något som praktiskt liknar akupunktur tycks komma från Kina och cirka 2.000 år f.Kr.

De grundläggande tankarna som ligger bakom det mesta av den traditionella kinesiska medicinens (TCM) teori skapades av filosofer.

Utgångspunkten var den Taoistiska världsuppfattningen (som utvecklades cirka 600 f.Kr). Läkarna kände bland annat till

puls, blod, olika inre organ samt lungornas roll i utbytet mellan luft och blod. TCM har alltså funnits mycket länge som en

slags helhet för medicinskt tänkande i Kina, men praktiskt utövande av akupunkturliknande teknik fanns långt innan TCM skapades.

I de första århundradena med akupunkturlik teknik ansågs att nålar instuckna i kroppen fördrev demoner och onda andar som invaderat kroppen.

Till TCM:s teoretiska referensramar har dess utövare ständigt försökt integrera och assimilera akupunktur.

Teoretiker har således försökt att få akupunktur att bli något mycket mer än en ”reflexterapi” eller ”nålterapi”.  Läs mer…