För kontakt med ordf: rolf.nordemar@capio.se

 

För kontakt gällande medlemsfrågor, Rolf Jönsson: mailto:rojson@telia.com

 

Övriga styrelseledamöter: drfredrikwang@hotmail.com; cecilia.lind@karolinska.se; Lena.Solen@kunskapsskolan.se