Svensk Förening för Klinisk Neurofysiologi

 

STYRELSE
2007

 

Ordförande

 

Gert Andersson

Neurofysiologiska Kliniken
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund


Tel: 046-17 33 79
Fax: 046-14 65 28
Sekreterare ; vetenskaplig

Marianne Ors

 

Neurofysiologiska Kliniken
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund

Tel: 046-17 33 80
Fax: 046-14 65 28
Sekreterare ; facklig

Karin Båtelson

Klinisk Neurofysiologi
Blå Stråket 7
Sahlgrenska
Universitetssjukhuset
413 45 Göteborg

Tel: 031-342 27 90
Fax: 031-82 12 68
Skattmästare

Hans Axelsson

Avd Klinisk Neurofysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala


Tel: 018-611 39 55
Fax: 018-55 61 06
Delegat i Internationella Federationen

Erik Stålberg

Avd Klinisk Neurofysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Tel: 018-661 34 42
Fax: 018-55 61 06
Styrelseledamot

Anna Rostedt Punga

Avd Klinisk Neurofysiologi
Akademiska sjukhuset
751 85 Uppsala

Tel: 018-611 37 32
Fax: 018-55 61 06
Styrelseledamot

Birgitta Ekfeldt

Neurofysiologiska Kliniken
Universitetssjukhuset i Lund
221 85 Lund

Tel: 046-17 33 80
Fax: 046-14 65 28
Styrelsesuppleant

Erik Ryding

Neurofysiologiska klinken
Karolinska Universitetssjukhuset, Solna
171 76 Stockholm

Tel: 08-58 58 72 83
Fax: 08-774 85 86
Styrelsesuppleant

Hans Lindehammar

Neurofysiologiska klinken
Universitetssjukhuset Linköping
581 85 Linköping

Tel: 013-22 20 35
Fax: 013-22 45 41

Synpunkter på denna sida kan lämnas till informationsansvarig
Senast uppdaterad:  2007-09-07
web master