MEDICINHISTORISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG:

 

 

 

PROGRAM VINTERN/VÅREN 2018

 

3.      Vårutflykt
V
i planerar en utflykt i maj.

Programmet är ännu ej klart.
Vi återkommer senare med mer information.

 

1.     Onsdagen den 17 januari 2018 kl. 18.00
Gift i historien och litteraturen
Professor Olle Matsson
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinargatan 3
Anmälan till Göteborgs Läkaresällskap
om deltagande i efterföljande samkväm
till telefon 031-20 26 02 eller
info@goteborgslakaresallskap.se

 

2.     Tisdagen den 27 februari 2018 kl. 18.30
Medicinen, människorna, vården
Docent Johan Lindberg och professor Gudrun Nyberg
Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 3
Anmälan till eftrsitsen till Birgitta Patriksson
senast söndagen den 25 februari

 

4.        Onsdagen den 14 mars 2018 kl. 18.00

Lars Öberg föreläsning:
Erik Moberg - Handkirurgins fader i Sverige
Docent Carl Göran Hagert
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinargatan 3
Anmälan till Göteborgs Läkaresällskap
om deltagande i efterföljande samkväm
till telefon 031-20 26 02 eller
info@goteborgslakaresallskap.se

 

 

Medicinhistoriska Föreningen i Göteborg
c/o Birgitta Patriksson, tel. 031-87 10 34,
mobil 0707-50 73 22 Rävekärrsgatan 163,
431 33  Mölndal
e-post: medhistbp@gmail.com

 

**************

 

Medicinhistorisk kongress i Uppsala juni 2017

 

https://nmhc2017.se

 

 

                                                                   **************                                    

 

Exemplar av Svensk Medicinhistorisk Tidskrift Vol 21 (2017)
har just utkommit ochfinns att köpa för
den intresserade. 150:- (hämtpris)
eller 200:- (inklusive frakt/porto)

 

 

Innehållet föregående volym 20 (2016):

Bo S Lindberg Födelse, sjukdom och död under medeltiden i Sverige

Bo S Lindberg Som en ostämd luta: Robert Burton och Anatomy of melancholy

Kerstin Hulter Åsberg Officersjournaler från Umeå nederlags
sjukhus under Finska kriget 1808-1809

Linnea Andersson & Peter M Nilsson
Difterins utbredning och bekämpande
i Skåne från 1850-talet till nutid

Dag Hydén Robert Louis Stevensons
kringflackane liv i jakten på hälsa

Håkan Eriksson & Jan Lindsten Karolinska sjukhusets
 logotyp i  historiskt perspektiv

Anders Kreuger, Göran Gustafsson,
Gunilla Berglund, Lars Åhström & Stanislaw Garwicz 
Barnonkologins tidiga utveckling i Sverige

Nils Bäckman & Per Åstrand Osseointegrerade tandimplantat 
– en framgångssaga

Christina Berggren & Bo S Lindberg Svensk medicialhistorisk bibliografi
Läkaren som litterär gestalt i ett medicinhistoriskt perspektiv
Från ett symposium med ovanstående rubrik arrangerat
av Sektionen för Medicinens historia vid Svenska Läkaresällskapets
 riksstämma den 3 december 2015

RECENSIONER
Jan Halldin Två omistliga självbiografier
om romernas kamp för mänskliga rättigheter

Lars Sjöstrand I kamp mot farliga epidemier
och mänsklig inskränkthet

Nils O Sjöstrand En fredsidealist och diabetespionjär

Nils O Sjöstrand En naturforskande präst på 1700-talet
 – Pionjär på skadeinsekter

Nils-Erik Landell Svårsmält psykiatri
– intressant, provokativ, glidande och svårfångad

 

 

 

 

 

http://tidskrift.nu/tidskrift/Svensk_Medicinhistorisk_Tidskrift

( http://www3.svls.se/sektioner/mhi/tidskrift.html )

 

**************

Tillbaka till 1:a sidan

Denna sida skapades 1999 av Olle Gyllenhaal.

Senast uppdaterad 2018.03.18