MEDICINHISTORISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG:

 

 

 

PROGRAM HÖSTEN 2018

 

 

 

 

 

 

3.     Onsdagen den 16 januari 2019 kl. 18.00

 

Om Erik XIV:s galenskap

Överläkare och psykiatriker Lars Sjöstrand

Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinargatan 3
Anmälan till Göteborgs Läkaresällskap om deltagande
i efterföljande samkväm till telefon 031-20 26 02 eller
 
info@goteborgslakaresallskap.se

 

 

2.     Tisdagen den 13 november 2018 kl. 18.30

Om Jörgen Lehman 

Docent Johan Wennerberg

Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem. Anmälan till eftersitsen
till Birgitta Patriksson senast söndagen den 11 november

 

 

 

 

 

Medicinhistoriska Föreningen i Göteborg
c/o Birgitta Patriksson, tel. 031-87 10 34,
mobil 0707-50 73 22 Rävekärrsgatan 163,
431 33  Mölndal
e-post: medhistbp@gmail.com

 

**************

 

Medicinhistorisk kongress i Uppsala juni 2017

 

https://nmhc2017.se

 

 

                                                                   **************                                    

 

Exemplar av Svensk Medicinhistorisk Tidskrift Vol 21 (2017)
har just utkommit ochfinns att köpa för
den intresserade. 150:- (hämtpris)
eller 200:- (inklusive frakt/porto)

 

 

Innehållet föregående volym 20 (2016):

Bo S Lindberg Födelse, sjukdom och död under medeltiden i Sverige

Bo S Lindberg Som en ostämd luta: Robert Burton och Anatomy of melancholy

Kerstin Hulter Åsberg Officersjournaler från Umeå nederlags
sjukhus under Finska kriget 1808-1809

Linnea Andersson & Peter M Nilsson
Difterins utbredning och bekämpande
i Skåne från 1850-talet till nutid

Dag Hydén Robert Louis Stevensons
kringflackane liv i jakten på hälsa

Håkan Eriksson & Jan Lindsten Karolinska sjukhusets
 logotyp i  historiskt perspektiv

Anders Kreuger, Göran Gustafsson,
Gunilla Berglund, Lars Åhström & Stanislaw Garwicz 
Barnonkologins tidiga utveckling i Sverige

Nils Bäckman & Per Åstrand Osseointegrerade tandimplantat 
– en framgångssaga

Christina Berggren & Bo S Lindberg Svensk medicialhistorisk bibliografi
Läkaren som litterär gestalt i ett medicinhistoriskt perspektiv
Från ett symposium med ovanstående rubrik arrangerat
av Sektionen för Medicinens historia vid Svenska Läkaresällskapets
 riksstämma den 3 december 2015

RECENSIONER
Jan Halldin Två omistliga självbiografier
om romernas kamp för mänskliga rättigheter

Lars Sjöstrand I kamp mot farliga epidemier
och mänsklig inskränkthet

Nils O Sjöstrand En fredsidealist och diabetespionjär

Nils O Sjöstrand En naturforskande präst på 1700-talet
 – Pionjär på skadeinsekter

Nils-Erik Landell Svårsmält psykiatri
– intressant, provokativ, glidande och svårfångad

 

 

 

http://tidskrift.nu/tidskrift/Svensk_Medicinhistorisk_Tidskrift

( http://www3.svls.se/sektioner/mhi/tidskrift.html )

 

**************

Tillbaka till 1:a sidan

Denna sida skapades 1999 av Olle Gyllenhaal.

Senast uppdaterad 2018.11.14