MEDICINHISTORISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG:

 

 

 

PROGRAM VINTERN/VÅREN 2018

 

 

1.     Onsdagen den 17 januari 2018 kl. 18.00
Gift i historien och litteraturen
Professor Olle Matsson
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinargatan 3
Anmälan till Göteborgs Läkaresällskap
om deltagande i efterföljande samkväm
till telefon 031-20 26 02 eller
info@goteborgslakaresallskap.se

 

2.     Tisdagen den 27 februari 2018 kl. 18.30
Medicinen, människorna, vården
Docent Johan Lindberg och professor Gudrun Nyberg
Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 3
Anmälan till eftrsitsen till Birgitta Patriksson
senast söndagen den 25 februari

 

3.        Onsdagen den 14 mars 2018 kl. 18.00

Lars Öberg föreläsning:
Erik Moberg - Handkirurgins fader i Sverige
Docent Carl Göran Hagert
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinargatan 3
Anmälan till Göteborgs Läkaresällskap
om deltagande i efterföljande samkväm
till telefon 031-20 26 02 eller
info@goteborgslakaresallskap.se

 

 

4.        Vårutflykt
V
i planerade en utflykt i maj.

Programmet blev ej klart.

(Kom gärna med förslag eller idéer)

 

 

Medicinhistoriska Föreningen i Göteborg
c/o Birgitta Patriksson, tel. 031-87 10 34,
mobil 0707-50 73 22 Rävekärrsgatan 163,
431 33  Mölndal
e-post: medhistbp@gmail.com

 

**************

 

Medicinhistorisk kongress i Uppsala juni 2017

 

https://nmhc2017.se

 

 

                                                                   **************                                    

 

Exemplar av Svensk Medicinhistorisk Tidskrift Vol 21 (2017)
har just utkommit ochfinns att köpa för
den intresserade. 150:- (hämtpris)
eller 200:- (inklusive frakt/porto)

 

 

Innehållet föregående volym 20 (2016):

Bo S Lindberg Födelse, sjukdom och död under medeltiden i Sverige

Bo S Lindberg Som en ostämd luta: Robert Burton och Anatomy of melancholy

Kerstin Hulter Åsberg Officersjournaler från Umeå nederlags
sjukhus under Finska kriget 1808-1809

Linnea Andersson & Peter M Nilsson
Difterins utbredning och bekämpande
i Skåne från 1850-talet till nutid

Dag Hydén Robert Louis Stevensons
kringflackane liv i jakten på hälsa

Håkan Eriksson & Jan Lindsten Karolinska sjukhusets
 logotyp i  historiskt perspektiv

Anders Kreuger, Göran Gu