MEDICINHISTORISKA FÖRENINGEN I GÖTEBORG:

 

 

 

PROGRAM VINTERN/VÅREN 2018

 

1.     Onsdagen den 17 januari 2018 kl. 18.00
Gift i historien och litteraturen
Professor Olle Matsson
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinargatan 3
Anmälan till Göteborgs Läkaresällskap
om deltagande i efterföljande samkväm
till telefon 031-20 26 02 eller
info@goteborgslakaresallskap.se

 

2.     Tisdagen den 27 februari 2018 kl. 18.30
Medicinen, människorna, vården
Docent Johan Lindberg och professor Gudrun Nyberg
Lokal: Caroline Wijks sjuksköterskehem, Vasa Kyrkogata 3
Anmälan till eftrsitsen till Birgitta Patriksson
senast söndagen den 25 februari

 

3.     Onsdagen den 14 mars 2018 kl. 18.00

Lars Öberg föreläsning:
Erik Moberg - Handkirurgins fader i Sverige
Docent Carl Göran Hagert
Lokal: Hörsal Arvid Carlsson, Medicinargatan 3
Anmälan till Göteborgs Läkaresällskap
om deltagande i efterföljande samkväm
till telefon 031-20 26 02 eller
info@goteborgslakaresallskap.se

 

 

4.      Vårutflykt
V
i planerar en utflykt i maj.

Programmet är ännu ej klart.
Vi återkommer senare med mer information.

 

Medicinhistoriska Föreningen i Göteborg
c/o Birgitta Patriksson, tel. 031-87 10 34,
mobil 0707-50 73 22 Rävekärrsgatan 163,
431 33  Mölndal
e-post: medhistbp@gmail.com

 

**************

 

Medicinhistorisk kongress i Uppsala juni 2017

 

https://nmhc2017.se

 

 

                                                                   **************                                    

 

Exemplar av Svensk Medicinhistorisk Tidskrift Vol 21 (2017)
har just utkommit ochfinns att köpa för
den intresserade. 150:- (hämtpris)
eller 200:- (inklusive frakt/porto)

 

 

Ur innehållet volym 18 (2014):

- Leif Öjesjö: Yttrandefrihet och andra friheter – Upplysningsmännen

Peter Forsskål och Joh. Friedrich Struensee.

 

- Nils-Erik Landell: Linné som läkare.

 

- Bo S. Lindberg: Medikofilen - ett obligatorium i 250 år.

-

 Bo S. Lindberg: Den stora ofreden vid Karolinska institutet

 

- Arend Wallenquist: Rödakorssjuksköterska med kamera under andra Balkankriget 1913

 

- Alexandra Nicolaidis & Peter M Nilsson: Fritz Bauer - en kontroversiell läkare och humanist

 

- Bertil Koch: Tandvårdsförsäkringens tillkomst och ständiga förändring

 

 

 

 

http://tidskrift.nu/tidskrift/Svensk_Medicinhistorisk_Tidskrift

( http://www3.svls.se/sektioner/mhi/tidskrift.html )

 

**************

Tillbaka till 1:a sidan

Denna sida skapades 1999 av Olle Gyllenhaal.

Senast uppdaterad 2018.01.11