Protokoll från SFKC styrelsemöte, Huddinge, 30 november,2005

 

Närvarande: Anders Hjerpe, Edneia Tani, Robert Cameron

 

 1. Ordföranden förklarade mötet öppnat.

 

 1. Kassören har informerat ordförande att hon slutar sitt uppdrag 31.12- 2005. Även Sven Johansson, valberedning, har informerats. Sven har föreslagit att Anders Hjerpe ersätter Ingrid som kassör fram till Årsmötet i maj då ny kassör kan väljas. Anders accepterar detta förslag. Beslut kan tas vid föreningsmöte 30.11-2005.

 

 1. Sekreteraren meddelar att inga stipendieansökningar har inkommit. Stipendiet från Capio Diagnostik dras in för 2005 om ingen söker före årsslutet. Styrelsen beslutar att förlänga ansökningstiden till den 12.12- 2005. Anders kommer att ta kontakt med ansvariga för Nasiell stipendiet och återkommer senare. Alla ansökningstider kommer att ses över i samband med att årsmötet nu är förlagt till vårmötet.

 

 1. Styrelsen har tagit del av skrivelsen kvalitetskrav på avdelningar verksamma inom klinisk patologi och klinisk cytologi framtagen av KVAST, 2004. Skrivelsen har som syfte att vara vägledande i frågor angående ackreditering av avdelningar inom klinisk patologi och cytologi och ersätter ett liknande dokument från 1996. Styrelsen beslutar att ställer sig bakom den nya skrivelsen.

 

 1. Tre personer har ansökt medlemskap inom SFKC: Ann Rundgren och Vitalis Sviatoha verksamma vid KS-Solna och rekommenderade av Ednei Tani och Lambert Skoog och Assi Mohammed, rekommenderad av Anders Hjerpe och Robert Cameron. Beslut tas vid nästkommande föreningsmöte.

 

 1. Ordföranden informera om The Eurocytology Project som har fått EU medel för, bland annat, bildanalys arbet. Projektet drivs av Garrett Morgan och Arrigo Kapitano och SFKC står med i ansökningen. Arrigo Kapitano kommer att informera om projektet vid ett kommande föreningsmöte.

 

 1. Ordföranden informerar om Cytodiagnostiker skolan som har drivits i flera terminer på Huddinge och som nu till våren är överansökt för första gången. Några av dem som tidigare har gått ut kursen har ännu inte fått arbete inom cytologi. Ordföranden kommer att redovisa detta vid föreningsmötet 30/11- 2005.

 

 1. Charlotte Arvidsson har bett att få ett styrelsebeslut angående bidrag till inbjuden föreläsare vid vårmötet i Malmö, 2006. Styrelsen beslutar att föreningen bidrar 15.000:- kronor till föreläsarearvodet.

 

 1. Styrelsen ger sekreteraren uppdrag at kontakta Annika Dejmik i Malmö för att höra om föreningen kan bidra med hjälp i samband med vårmötet i Malmö.

 

 1. Edneia Tani informerar om hennes deltagande vid European Cytology Congress i Paris i october. Hon representerade Sverige vid ett möte där beskrivningar av cytologi verksamhet i olika Europeiska l?nder sammanställdes. Denna sammanställning föreligger nu i manus form för publikation men några frågor angående Sveriges verksamhet var obesvarade. Edneia föreslår att föreningen skickar ut en enkät som hon har sammanställt för att få svar på dessa frågor. Styrelsen ger sekretararen uppdraget att maila enkäten till kontaktpersonerna.

 

 1. Styrelsen har fått del av ett brev skrivet av Lambert Skoog som han skrev som svar till en artikel i Läkartidningen (nummer 41, volym 102, sida 2946). Brevet bifogas. Han önskar att SFKC står som medförfattare och att brevet skickas in till Läkartidningen. Brevet skall granskas av övriga styrelsemedlemmar. Om inga lämnar invändningar, föreslår ordföranden att SFKC kan stå som medförfattare och att Lambert Skoog skickar brevet för publikation i Läkartidningen.

 

 1. Ordföranden förklarar mötet avslutat.