Sponsorer


Huvudsponsorer för det vetenskapliga programmet

Hässle Läkemedel
Pharmacia & Upjohn
Tika Läkemdel AB
Wyeth Lederle


Sponsorer för det vetenskapliga programmet

Abbot Scandinavia AB
Boston Scientific Europe

Cook Sweden AB
Glaxo Läkemedel AB
Gothia Medical AB
Janssen-Cilag AB
Meda Sverige AB
Merck Sharp & Dome

MN Infocenter AB
Novartis
Nycomed AB
Olympus Optical AB
Schering-Plough AB
Telia Hälso och Sjukvård

Utandningstester i Sverige AB


Ett varmt tack riktas till alla de företag
som genom sina generösa bidrag
gjorde kongressen möjlig !