Svenska Gastrodagarna
Karlskrona

23 - 24 april 1998

Svenska Gastroenterologisk Förening

Program, abstract och info om föredragshållare

Vetenskapliga sponsorer

Utställare med respektive hemsida

Svensk Gastroenterologisk Förenings hemsida
Svensk Endoskopipersonal

CD-ROM-produktion:
© Henrik Forssell 1998