GI i Blekinge

| Gastroenterologer |  | Blekingesjukhuset |  | Gamla Sjukhuset |


Medicinska gastroenterologer

Ebbe Lyrenäs Catarina Engevall Ulf Hindorf
Ebbe Lyrenäs
Med dr, överläkare
Karlskrona
Catarina Engevall
Avd läkare
Karlskrona
Ulf Hindorf
ST läkare
Karlskrona

Kirurger med gastroenterologisk inriktning

Övre GI-sektionen

Henrik Forssell Bo Ohlin Tora Campbell Chiru Torben Navne Björn Koefoed Lena Walldorf
Henrik Forssell
Docent, överläkare

Kalrskorna
Bo Ohlin
Överläkare

Karlskrona
Tora Campbell
Avd läkare
Karlskrona
Torben Navne
Överläkare

Karlshamn
Björn Koefoed
Överläkare

Karlshamn
Lena Walldorf
Bitr överläkare
Karlshamn

Nedre GI-sektionen

Urban Sjöblom Peter Andersson Dan Sevonius Jan Anders Hansson Björn Olsson Fritz Berndsen
Urban Sjöblom
Chefläkare
Karlskrona
Peter Andersson
Bitr överläkare
Karlskrona
Dan Sevonius
Bitr överläkare
Karlskrona
Jan A. Hansson
Överläkare
Karlshamn
Björn Olsson
Bitr överläkare
Karlshamn
Fritz Berndsen
Specialistläkare
Karlskrona

Övriga

Karl Malm Mac Schlyter Farokh Farzaneh
Karl Malm
Specialistläkare
Karlskrona
Mac Schlyter
ST läkare

Karlskrona
Farokh Farzaneh
ST läkare

Karlskrona

 

 

CURRICULUM VITAE: Ebbe Lyrenäs

Sektionschef för medicinsk gastroenterologi, Blekingesjukhuset, Kalrksorna. Blev specialist i internmedicin och medicinsk gastroenterologi 1985. Samma år avhandling i Göteborg med titeln "Betaadrenergic influence on esophageal and colonic motility in man".

 

Upp

 

CURRICULUM VITAE: Bo Ohlin

Efter att ha blivit specialistkompetent i allmänkirurgi 1981 har jag i huvudsak syslat med övre gastrointestinal kirugi. Jag har från detta år också ansvarat för den gastrointestinala endoskopiverksamheten i Karlskrona. Särskillt ERCP och terapeutiska endoskopier hör till mina kliniska interessen. Vidare har jag i många år engagerat mig i problem som rör kirurgiska bukinfektioner och profylax med antibiotika.

 

Upp

 

CURRICULUM VITAE: Torben Brostrup Navne

Mit liv som doktor: examen 1975 Kbhvn.
1975 jobb: ½ gyn. obstetrik Sct Josephs Hosp.
1975-1998 Sverige
1975-79: Karlshamn alm kir
1979-1983: Lund alm kir
1983-1998: Karlshamn alm kir Övre gastro-intestinal kir: Ventrikelkirurgisk huvudintresse. Ansvarig för refluxbehandling kirurgiskt. Cancer mam. Adipositaskirurgi.Plastikkirurgi

 

 

 

Upp

 

CURRICULUM VITAE: Mac Schlyter

Jag genomgick min grundutbildning i Lund med läkarexamen 1991. Därefter har jag arbetat i Karlskrona och närmar mig nu slutet på min specialistutbildning inom allmän kirurgi. I övrigt förestår jag Trafikskaderegistret i Blekinge och har även varit behjälplig med databearbetning inom ett flertal kvalitetssäkringsprojekt.

 

Upp

 

CURRICULUM VITAE: Farokh Farzaneh

Uppväxt i Persien och kom till Sverige 1984. Läkarexamen 1992 i Lund. Arbetat i Blekinge sedan februari 1992 och beräknar bli färdig specialist november 1999. Specialintresse är kirurgisk gastroenterologi samt endokrinologi.

 

Upp

CURRICULUM VITAE: Karl Malm

Läkarexamen 1990. Sedan dess verksam i Blekinge. Legitimerad läkare 1992. Specialist i allmän kirurgi 1997.

 

Upp

 

CURRICULUM VITAE: Peter Andersson

Specialistkompetent i allmän kirurgi 1992. Är knuten till colorectalteamet med intresse för kirurgi och endoskopi vid inflammatorisk tarmsjukdom. Efter tjänstgöring vid Huddinge sjukhus hösten 1994 ansvarig för pouchkirurgi i Blekinge.

 

 

 

Upp

 

CURRICULUM VITAE: Dan Sevonius

Började sin kirurgiska bana 1985 med vikariat vid Kirurgiska kliniken Centrallasarettet i Karlskrona. Blev specialist i allmän kirurgi 1992 vid samma klinik. Arbetar sedan dess på det colorektalkirurgiska teamet. Har under en två års period varit schemaläggare för läkarna på kliniken. Genomgick 1993/94 en 20 poängskurs i forskningsmetodik vid Lunds Universitet. Ansvarar sedan 1994 för en prospektiv registrering av alla ljumskbråcksoperationer vid kliniken. Denna syftar till att höja kvaliteten och på sikt minska recidivfrekvensen vid ljumskbråckskirurgi. Har sedan 1994 ansvaret för all laparoskopisk ljumskbråckskirurgi i länet.

Auskulterade under 2 månader, hösten 1996, vid St Marks kliniken i London med syfte att fördjupa kunskaperna inom det colorektalkirurgiska fälltet.

 PUBLICERADE ARTIKLAR

  1. Sevonius D, Johannesson E. "Glutealabscessen" var en cholecystokutan fistel. Läkartidningen 1988;85:1061.
  2. Sevonius D, Sjöblom U, Forssell H. Kirurgisk akutmottagning kan bemannas med icke-specialist utan uppenbar försämring av vårdkvaliteten. Läkartidningen 1991;88:2577-2578
  3. Sevonius D, Sjöblom U, Forssell H. Kvalitetsstudie på kirurgisk akutmottagning.
    Kompetensnivån påverkar inte kvaliteten. Läkartidningen 1994;91:4110-4114
  4. Sevonius D. St Mark´s i London ett "Mecka" för kolorektal kirurgi. Medikament 1997;4:28-30
  5. Wittesjö B, Sevonius D. Buksmärtor av TBC togs för uretrit. Läkartidningen 1997;94:1814-1816
  6. Berndsen FH, Sevonius. För många recidiv efter ljumskbråckkirurgi. Accepterad för publikation i Läkartidningen 1998.

Upp