• Ctrl+Home - till början av sidan
  • Ctrl+End - till slutet av sidan
  • Pg Up/Pg Dn - flytta en bildruta upp eller ned
BAD 97

Kapitel II - Tumörer (C00-C97, D00-D48)

Kodnumren i detta kapitel är i första hand uppställda med hänsyn till tumörernas topografiska och anatomiska lokalisation. I pediatrisk onkologi är man emellertid i de flesta fall minst lika intresserad av tumörens morfologi, histopatologi och malignitets-grad som av dess lokalisation. Därför rekommenderas att man i största möjliga utsträckning utnyttjar de speciella morfologikoder som återfinns i ICD-0: Morfologisk (histologisk) klassificering av tumörer, och som ingår som bilaga till huvudversionen av ICD10. Ofta blir det då en fråga om att för en och samma tumör samtidigt använda koder från såväl Kap. II (för att ange tumörens organlokalisation) som från ICD-0 (för att ange dess morfologiska särart).

För översiktens skull redovisas här först huvudgrupperna i de två klassifikations-systemen:

Tumörkapitel II innehåller följande huvudgrupper:

ICD-0
har ett femställigt klassificeringssystem, som inleds med bokstaven M (för Morfologi), varefter de följande fyra positionerna anger histologisk typ och den femte positionen malignitetsgrad, som betecknas med ett av följande sex alternativ:
/0 benign,
/1 osäkert om malign eller benign,
/2 carcinoma in situ,
/3 primärt malign,
/6 sekundärt malign (metastaser) och
/9 malign men osäkert om primär eller sekundär.

 

ICD-0 innehåller följande huvudgrupper:

M8000-M8004 Neoplasmer UNS
M8010-M8045 Epiteliala neoplasmer UNS
M8050-M8082 Skivepitelneoplasmer
M8090-M8110 Basalcellsneoplasmer
M8120-M8130 Övergångsepitelpapillom och -karcinom
M8140-M8381 Adenom och adenokarcinom
M8390-M8420 Neoplasmer utgångna från hudadnexa
M8430 Mukoepidermoida neoplasmer
M8440-M8490 Cystiska, mucinösa och serösa neoplasmer
M8500-M8543 Duktala, lobulära och medullära neoplasmer
M8550 Acinärcellsneoplasmer
M8560-M8580 Sammansatta epiteliala neoplasmer
M8590-M8671 Specialiserade gonadneoplasmer
M8680-M8713 Paragangliom och glomustumörer
M8720-M8790 Nevi och melanom
M8800-M8804 Mjukdelsneoplasmer och sarkom UNS
M8810-M8833 Fibromatösa neoplasmer
M8840-M8841 Myxomatösa neoplasmer
M8850-M8881 Lipomatösa neoplasmer
M8890-M8920 Myomatösa neoplasmer
M8930-M8991 Komplexa blandade och stromacellsneoplasier
M9000-M9030 Fibroepiteliala neoplasmer
M9040-M9044 Synovialcellsderiverade neoplasmer
M9050-M9055 Mesoteliala neoplasmer
M9060-M9091 Germinalcellsneoplasmer
M9100-M9104 Trofoblastderiverade neoplasmer
M9110 Mesonefrom
M9120-M9161 Kärlneoplasmer
M9170-M9175 Lymfkärlsneoplasmer
M9180-M9241 Ben- och broskneoplasmer
M9250-M9251 Jättecellstumörer
M9260-M9262 Diverse bentumörer
M9270-M9340 Odontogena neoplasmer
M9350-M9370 Diverse neoplasmer
M9380-M9481 Gliom
M9490-M9523 Neuroepiteliomatösa neoplasmer
M9530-M9539 Meningiom
M9540-M9570 Nervskideneoplasmer
M9580-M9581 Granularcellstumörer och alveolära mjukdelssarkom
M9590-M9714 Hodgkin och non-Hodgkin-lymfom
M9720-M9723 Andra lymforetikulära neoplasmer
M9731-M9732 Plasmacellsneoplasmer
M9740-M9741 Mastcellsneoplasmer
M9760-M9768 Immunoproliferativa sjukdomar
M9800-M9941 Leukemier
M9950-M9970 Diverse myeloproliferativa och lymfoproliferativa sjukdomar
M9980-M9989 Myelodysplastiska syndrom

I den följande diagnosförteckningen har i största möjliga utsträckning kodnummer angivits från såväl kapitel II:s som ICD-0:s klassifikationssystem. För pediatriskt mindre vanliga tumörer har endast treställiga koder angivits. Den som i dessa fall önskar en större precision, vilket i de flesta fall innebär att ange tumörens lokalisation, hänvisas till originalversionen av ICD10.

 

Maligna tumörer med specificerad lokalisation (C00-C75)

Tumör, malign i läppar, tunga, gingiva, munbotten, gom, spottkörtlar, tonsill eller svalgrum #C00-C14
Tumör, malign i matstrupe eller magsäck #C15-C16
Tumör, malign i tunntarm, tjocktarm, ändtarm eller anus #C17-C21
Tumör, malign i lever, gallvägar, pankreas eller mjälte #C22-C26
Hepatoblastom #C22.2 M8970/3
Hepatocarcinom (hepatocellulär cancer) #C22.0 M8170/3
Tumör, malign i näsa, mellanöra, bihålor, larynx eller trachea #C30-C33
Tumör, malign i bronker eller lungor #C34
Tumör, malign i mediastinum, tymus, lungsäck eller hjärta #C37-C38
Tumör, malign i skelett, benvävnad eller ledbrosk #C40-C41
Tumör, malign, skelett, extremitet, UNS #C40.9
Tumör, malign, skelett, ej extremitet, UNS #C41.9
Osteosarkom #C40.9 M9180/3
Tumör, malign i huden #C43-C44
Malignt melanom UNS #C43.9 M8720/3
Tumör, malign i mesotelial vävnad #C45 M9050/3
Kaposis sarkom #C46 M9140/3
Tumör, malign i perifera nerver eller autonoma nervsystemet #C47
Schwannom, malignt #C47.9 M9560/3
Neurofibromatos, malign, utan angiven lokalisation #C47.9 M9540/3
Neurofibromatos, benign (Recklinghausens sjd) #Q85.0 M9540/1 (Kap. XVII)
Tumör, malign, i bindväv #C49
Hemangiom, malignt UNS #C49.9 M9120/3
Tumör, malign, bindväv, ospecificerad #C49.9
Tumör, malign i bröstkörtel #C50
Tumör, malign i de kvinnliga könsorganen #C51-C57
Tumör, malign i ovarium #C56
Dysgerminom, hos flickor #C56 M9060/3
Choriocarcinom (placenta) #C58 M9100/3
Tumör, malign i de manliga könsorganen #C60-C63
Tumör, malign i ektopisk eller retinerad testikel #C62.0
Tumör, malign i normalt belägen testikel #C62.1
Dysgerminom, hos pojkar #C62.9 M9060/3
Seminom #C62.9 M9061/3
Tumör, malign i njure #C64
Tumör, malign i njurbäcken, ureter eller urinblåsa #C65-C67
Wilms tumör, nefroblastom #C64 M8960/3
Tumör, malign, rhabdoid, i njure #C64 M8963/3
Tumör, malign i ögat #C69
Retinoblastom UNS #C69.2 M9510/3
Retinoblastom, odifferentierat #C69.2 M9512/3
Retinoblastom, differentierat #C69.2 M9511/3
Tumör, malign i meninger #C70
Tumör, malign i hjärna #C71
Astrocytom, supratentoriellt #C71.0 M9400/3
Astrocytom, cerebellärt #C71.6 M9400/3
Astrocytom, hjärnstam #C71.7 M9400/3
Medulloblastom #C71.6 M9470/3
Ependymom #C71.9 M9391/3
Tumör, hjärna, UNS #C71.9
Tumör, malign, ryggmärg #C72.0
Opticusgliom #C72.3 M9380/3
Akusticustumör, malign #C72.4
Tumör, malign i andra kranialnerver #C72.5
Tumör, malign i tyreoidea, binjure, hypofys, paratyreoidea eller epifys #C73-C75
Neuroblastom #C74.9 M9500/3
Craniopharyngiom, malignt #C75.2 M9350/3

 

Maligna tumörer, sekundära (metastaser) eller med icke specificerad lokalisation (C76-C80)

Tumörmetastaser i lymfkörtlar #C77
Tumörmetastaser i andra organ än lymfkörtlar #C78-C79

 

Maligna tumörer i lymfatisk, blodbildande eller besläktad vävnad (C81-C96)

Hodgkins sjukdom UNS #C81.9 M9650/3
Hodgkins sjukdom, nodulär skleros #C81.1 M9663/3
Hodgkins sjukdom, lymfocytpredominans #C81.0 M9657/3
Hodgkins sjukdom, lymfocytdepletion #C81.3 M9653/3
Hodgkins sjukdom, blandad cellularitet #C81.2 M9652/3
Non-Hodgkins lymfom UNS #C85.9 M9591/3
Burkitts lymfom #C83.7 M9687/3
T-cellslymfom UNS #C84.5 M9590/3
Malignt lymfom UNS #C85.9 M9591/3
Immunoproliferativ sjukdom, malign, UNS #C88.9 M9760/3
Plasmacellsleukemi #C90.1 M9830/3
Leukemi, lymfatisk, akut (ALL) #C91.0 M9821/3
Leukemi, lymfatisk, kronisk (KLL) #C91.1 M9823/3
Hårcellsleukemi #C91.4 M9940/3
Leukemi, lymfatisk UNS #C91.9 M9820/3
Leukemi, myeloisk, akut (AML) #C92.0 M9861/3
Leukemi, myeloisk, kronisk #C92.1 M9863/3
Myelosarkom #C92.3 M9930/3
Leukemi, myeloisk UNS #C92.9 M9860/3
Leukemi, monocytär, akut #C93.0 M9891/3
Leukemi, monocytär, kronisk #C93.1 M9893/3
Leukemi, monocytär UNS #C93.9 M9890/3
Erytremi, akut (Di Guglielmos sjd) #C94.0 M9841/3
Di Guglielmos sjukdom #C94.0 M9841/3
Erytremi, kronisk (Heilmeyer-Schöners sjd) #C94.1 M9842/3
Megakaryoblast-leukemi #C94.2 M9910/3
Mastcellsleukemi #C94.3 M9900/3
Stamcellsleukemi #C95.0 M9801/3
Leukemi UNS #C95.9 M9800/3

 

Övriga icke specificerade maligna tumörer i lymfoid, blodbildande och besläktad vävnad (C96)

Histiocytos X, akut progressiv (Letterer-Siwe) #C96.0 M9722/3
Letterer-Siwes sjukdom #C96.0 M9722/3
Histiocytos, malign (histiocytär medullär retikulos) #C96.1 M9720/3
Äkta histiocytärt lymfom #C96.3 M9723/3
Langerhans cell histiocytos (Kap. III):
Eosinofilt granulom #D76.0A
Hand-Schüller-Christians sjukdom #D76.0B
Histiocytos X, kronisk #D76.0C
Annan Langerhans cell histiocytos #D76.0W

 

Cancer in situ (D00-D09) (malignitetskod i ICD-0 = /2)

Melanom in situ #D03 M8720/2

 

Benigna tumörer (D10-D36)

Tumör, benign, i läppar, tunga, gingiva, munbotten, gom, spottkörtlar,
tonsill eller svalgrum #D10-D11
Tumör, benign i matstrupe, magsäck, tunntarm, tjocktarmändtarm, anus, lever, gallvägar,
pankreas eller mjälte #D12-D13
Insulinom #D13.7
Tumör, benign i näsa, mellanöra, bihålor, larynx, trachea,
bronker, lungor, mediastinum, tymus,lungsäck eller hjärta #D14-D15
Tumör, benign i skelett, benvävnad eller ledbrosk #D16
Lipom #D17
Lipom UNS #D17.9 M8850/0
Hemangiom, benignt UNS #D18.0 M9120/0
Lymfangiom UNS #D18.1 M9170/0
Melanocytnevus UNS #D22.9
Naevus flammeus #Q82.5 (Kap. XVII)
Tumör, benign, i huden #D23
Tumör, benign, i könsorgan eller urinvägar #D24-D30
Tumör, benign i ögat #D31
Tumör, benign i CNS #D32-D33
Tumör, benign i endokrina körtlar #D34-D35
Tumör, benign, lokalisation ej angiven #D36.9

 

Tumörer av osäker eller okänd natur (D37-D48)

Thecacelltumör #D39.1 M8621/1
Tumör, grodd- eller könscells-, ospecificerad, hos flicka #D39.9
Tumör, grodd- eller könscells-, ospecificerad, hos pojke #D40.9
Craniopharyngiom, lågmalignt #D44.4 M9350/1
Polycythaemia vera #D45 M9950/1
Myelodysplastiska syndrom #D46
Anemi, refraktär, icke specificerad #D46.4 M9980/1
Myelodysplasi UNS #D46.9 M9989/1
Myeloproliferativ sjukdom (myelofibros) UNS #D47.1 M9961/1
Lymfoproliferativ sjukdom UNS #D47.9 M9970/1

 

Övriga tumörer med ICD-0 kodnummer

(Lokalisation anges genom att välja tillämplig C- eller D- kod)
Rhabdomyosarkom, embryonalt #M8910/3
Rhabdomyosarkom, alveolärt #M8920/3
Rhabdomyosarkom, ospecificerat #M8900/3
Ewing sarkom #M9260/3
Sarkom, synovialt #M9040/3
Synovialt sarkom #M9040/3
Fibrosarkom, infantilt #M8814/3
Fibrosarkom UNS #M8810/3
Liposarkom #M8850/3
Histiocytom #M8830/3
Ganglioneuroblastom #M9490/3
Osteosarkom #M9180/3
Kondrosarkom #M9220/3
Endodermal sinustumör #M9071/3
Teratom, malignt #M9080/3
Embryonalt carcinom #M9070/3
Groddcelltumör, blandade #M9085/3
Granulosacelltumör #M8620/3
Leydig-cell tumör #M8650/3
Sartoli-cell tumör #M8640/3
Gliom, malignt #M9380/3
Glioblastom #M9440/3
Neurofibrom #M9540/1
Neurinom #M9560/1
Dermoidcysta #M9084/0

Åter till början av sidan.
Åter till innehållsförteckning, BAD 97
Åter till BLF's hemsida.