Svenska Läkaresällskapets sektion för
arbets- och miljömedicin

 

Välkommen till
arbets- och miljömedicinska sektionen (ARM)

Aktuellt

   
ARM-medlemskap. Du har väl betalat in medlemsavgiften för 2015? Eller vill du bli medlem i ARM-sektionen? För mer information, v g se Medlemskap.
   
Arbets- och miljömedicinskt höstmöte, 9-10 november 2015 i Göteborg.
Sista anmälningsdag är
20 september 2015, det är även sista datum för att skicka in abstract.

S
yftet med höstmötet är att skapa nya nätverk för kliniker och forskare och samtidigt få en bättre överblick av aktuella frågeställningar och projekt runt om i landet.
Skicka in ditt bidrag med abstract till temakonferensen.
Se höstmötets
hemsida för mer information, se även
Folder (A4 att vika 3 gånger)

Program
Anmälningsformulär
   
ARM:s årsmöte har för 2015 beslutat utlysa 2 st resestipendier ā 10.000 kr. Sektionen tar gärna emot frivillig donation för resestipendium.
   
 
 
Frukostseminarium på SLS onsdagen den 9 september kl. 8.30-10.00
Arbetsmiljöns betydelse för hjärt-kärlsjukdom
Svenska Läkaresällskapet bjuder in till frukostseminarium med politiker och ledande forskare för att diskutera den senaste forskningen om arbetsmiljö och hjärtkärlsjukdom, ladda hem rapporten här: http://www.sbu.se/240
 
Medverkande:
E
xpertgruppen som gjort forskningssammanställningen:
Töres Theorell, professor, Stockholms universitet
Katarina Jood, docent, Göteborgs universitet
Joep Perk, professor, Linnéuniversitetet
Lisbeth Slunga Järvholm, docent, Umeå universitet
Eva Vingård, professor, Uppsala universitet
Per-Olof Östergren, professor, Lunds universitet

Medverkande i diskussion av slutsatserna i rapporten:
Olivia Wigzell, generaldirektör SBU
Irene Wennemo, statssekreterare Arbetsmarknadsdepartementet
Erna Zelmin-Ekenhem, generaldirektör Arbetsmiljöverket 
 
Frukost står framdukad från kl. 8.00.
Anmälan till annie.melin@sls.se, tfn 08-440 88 78, senast den 4 september.
Alla är välkomna (man behöver inte vara medlem i Läkaresällskapet).